AlignerManager

Prosím, vyplňte formulár a vytvorte si účet poskytovateľa. Registrácia je určená pre partnerských poskytovateľov. Pridelený kód klienta si starostlivo uložte a uvádzajte pri každej komunikácii.

Oboznámil som sa a súhlasím so spracovaním osobných údajov spôsobom, ktorý je opísaný v priloženom dokumente.
Oboznámil som sa a súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Súhlasím, aby boli moje kontaktné údaje zverejnené na webstránke nevident.eu v sekcii Nájdite si poskytovateľa v rozsahu meno, spoločnosť, adresa, telefón, webový odkaz.